PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR GARANTIJA 

1. Grąžindami prekę, pridėkite pirkimo dokumento kopiją. Taip pat galite nurodyti prekės grąžinimo priežastį.

2. Prekes galima grąžinti buhalterijos darbo metu: I-V, 9 – 17 val.

3. Prekių taisymo terminus dėl susiklosčiusių aplinkybių šiuo metu sudėtinga prognozuoti. Gali būti ilgesni nei įprasta.

54. Jei dėl šiuo metu susiklosčiusių aplinkybių neįmanoma suteikti prekės garantinio aptarnavimo paslaugos, asmeniui, kuris dėl to kreipiasi į pardavėją sgenergy.lt, garantinio aptarnavimo laikotarpis gali būti pratęsiamas.

Prekių grąžinimą ar keitimą reglamentuoja:

Mažmeninės prekybos taisyklės, patvirtintos 2001-06-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-22 nutarimo Nr. 738 redakcija, toliau – Taisyklės). Vadovaujantis Taisyklių 25 punkto nuostatomis, prekės, kurios vartotojui parduotos pagal vartojimo pirkimo–pardavimo nuotolines ar ne prekybos patalpose sudarytas sutartis, grąžinamos Civilinio kodekso 6.228(10) ir 6.228(11) straipsniuose nustatyta tvarka. 

Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

Grąžinamos tinkamos kokybės prekės privalo atitikti šiuos reikalavimus:
– grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje pakuotėje. Reikalavimas grąžinti prekes originalioje pakuotėje netaikomas prekėms, kurioms Pardavėjas suteikia prekės išbandymo laikotarpį arba išbandymo garantiją. Kitais atvejais (pinigų grąžinimo garantijos, nuotolinės pirkimo – pardavimo atsisakymo atvejais) reikalavimas, kad prekė būtų originalioje pakuotėje, taikomas;

– grąžinama prekė turi būti supakuota taip, kaip ir buvo gamykliškai (teisingai sudėliotos pakavimo medžiagos), kad galėtų būti saugiai transportuojama. Taip užtrikinamas didesnis siunčiamos prekės saugumas. Jeigu kyla klausimų dėl teisingo prekės supakavimo, galite susisiekti nurodytais kontaktais ir konsultuotis;

– grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
– grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nenaudota (šis reikalavimas netaikomas prekėms, kurioms Pardavėjas suteikia išbandymo laikotarpį arba išbandymo garantiją);
– grąžinama prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (šis reikalavimas netaikomas prekėms, kurioms Pardavėjas suteikia išbandymo laikotarpį arba išbandymo garantiją);
– turi būti išsaugotos grąžinamos prekės vartojamosios savybės;
– grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos (įskaitant dovanas ir kitus priedus), kokios buvo Pirkėjo gauta;
– grąžinant prekę, būtina pateikti grąžinamos prekės įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);

Prekių grąžinimas naudojantis UAB „DPD Lietuva“ paslaugomis: taisyklės

Garantija nėra taikoma: *
• prekėms, kurios turi mechaninių pažeidimų, ardymo žymių;
• prekėms, kurios buvo naudojamos ne pagal paskirtį;
• prekėms, kurių gedimai atsirado dėl pirkėjo kaltės;
• prekėms su pažeistais serijiniais lipdukais;
• prekėms, kurios buvo remontuojamos neįgaliotame gamintojo servise;
• kai gedimas atsiranda dėl aplinkos veiksnių (audros, lietaus ir pan.), Force majeure (gaisro, potvynio) ar atsitiktinių išorės veiksnių poveikio (įtampos šuolio ir pan.);
• jeigu gedimas atsiranda dėl į įrenginio vidų patekusių skysčių, daiktų ir pan.;
• jei pirkėjas nepateikia pirkimo dokumento (sąskaitos faktūros, čekio, lizingo sutarties);
• gedimams atsiradusiems dėl neoriginalių priedų naudojimo;
• susidėvinčioms detalėms (laidai, jungtys, akumuliatoriai, laikikliai ir t.t.);
• informacijai, saugomai informacijos nešikliuose;

* Garantijos apribojimo arba netaikymo nuostatos suderintos su LR Civilinio kodekso 6.333 str. 3 dalimi.


Jei parduotuvės darbuotojas nustato, kad Jūsų prekė garantinio laikotarpio metu sugedo nepataisomai dėl gamintojo kaltės (nekokybiška prekė), tokiu atveju mūsų parduotuvėje, pateikus prekės pirkimo dokumentą, turite teisę prašyti pakeisti sugedusią prekę į kitą tokią pačią arba grąžinti Jums sumokėtus pinigus už prekę.
Jei parduotuvės darbuotojas nustatytų, jog Jūsų prekė garantinio laikotarpio metu sugedo dėl gamintojo kaltės (nekokybiška prekė), tačiau ją įmanoma suremontuoti, tokiu atveju Jūs turite teisę pasirinkti, nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą), nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu, sumažinti prekės kainą arba vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti sugrąžinti už prekę sumokėtą kainą. Pasirinkus du pastaruosius variantus, kartu su pirkimo dokumentu pristatote prekę į parduotuvę. Jei nuspręsite prekę remontuoti, praneškite apie tai Jus aptarnaujančiam parduotuvės darbuotojui.
Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą.


Įsigijus netinkamos kokybės prekę, Pirkėjas turi LR Civiliniame kodekse ir Mažmeninės prekybos taisyklėse (LR Vyriausybės nutarimas Nr. 697; 2001-06-11, pakeistas 2014-07-22 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 738) nustatytas teises. Jei Pirkėjas pageidauja, kad būtų grąžinami pirkėjo sumokėti pinigai ir Pirkėjo pretenzija patenkinama, šiame dokumente nustatyta pinigų grąžinimo, prekės keitimo analogiška ar kita preke sąlygos ir tvarka.
SVARBU: Autobusų siuntų tarnyba ar Lietuvos paštas iki galutinio adresato siuntų nepristato, todėl prekes grąžinti privaloma per kurjerių tarnybą arba pristatyti patiems.
Grąžinant prekę, reikia pateikti prašymą, nurodant detalią užsakymo informaciją: užsakymo numeris, data, prekė, kaina, pristatymo data. Prašyme reikia nurodyti sąskaitą pinigų grąžinimui. Tuo atveju, jei pinigai grąžinami ne į pirkėjo, o į kito asmens sąskaitą, privaloma pateikti pirkėjo išduotą įgaliojimą trečiąjam asmeniui priimti grąžinamus pinigus.

Civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio 1 dalyje numatyta, kad vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta šio kodekso 6.228(11) straipsnyje, išlaidų, per 14 dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio 6 dalis numato, jog vartotojas praneša verslininkui apie sutarties atsisakymą arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties, arba pateikdamas tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties formą (patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės). 

Negrąžinamos prekės:

  • Elektros mašinos ir įrenginiai
  • Garso įrašymo aparatai
  • Atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai
  • Barzdaskutės, epiliatoriai ir kitos higienos prekės

Prekių grąžinimo termino skaičiavimas:

Vartotojas turi teisę nutraukti nuotolinę sutartį per 14 dienų turi nuo to momento, kai gauna užsakytas prekes.

Civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyta, kad 14 dienų nuotolinės sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų, kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba:
a) jeigu vartotojas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę;

b) jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį. 

Dėl prekės siuntimo ir grąžinimo išlaidų padengimo:

  • Vadovaujantis teisės aktais, prekės siuntimo (vartotojui) išlaidas turi atlyginti pardavėjas grąžindamas už prekę (prekes) sumokėtus pinigus, o prekės grąžinimo išlaidos tenka vartotojui. 
  • Vartotojui tenka tik tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.

Dėl prekinės išvaizdos:

  • Priimdamas prekes, Pirkėjas privalo patikrinti jų būklę, kiekį ir kokybę.
  • Civilinio kodekso 6.228(11) straipsnio 8 punkte nurodyta, kad vartotojas atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.
  • Europos Komisijos parengtame rekomendaciniame dokumente dėl 2011-10-25 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB (toliau – Direktyva) nurodoma, kad „kai kurie vartotojai pasinaudoja teise atsisakyti sutarties po to, kai prekėmis pasinaudoja daugiau nei būtina nustatyti prekių pobūdį, savybes ir veikimo būdą. Tokiu atveju vartotojas neturėtų prarasti teisės atsisakyti sutarties, bet turėtų atsakyti už bet kokį prekių vertės sumažėjimą. <…>“. Vadovaujantis Direktyvos 14 straipsnio 2 dalimi vartotojas atsako „už prekių vertę, sumažėjusią dėl veiksmų su prekėmis, nebūtinų nustatyti, koks yra prekės pobūdis, savybės ir kaip ji veikia“. 47 konstatuojamojoje dalyje šis įsipareigojimas paaiškintas išsamiau: „<…> Siekdamas nustatyti prekių pobūdį, savybes ir veikimo būdą, vartotojas turėtų elgtis su preke ir ją apžiūrėti tik tokiu pačiu būdu, kaip jam būtų leista tą atlikti parduotuvėje.

Įstatymų numatyta tvarka Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus per 14 d.d. po to, kai autorizuotas servisas patvirtina, kad prekė yra tinkamos būklės, t.y. nenustatyti pažeidimai, sugadinimai, nepakeistos detalės, sutampa pirktos ir grąžintos prekės serijinis numeris ir pan.

Prekes galima grąžinti buhalterijos darbo metu: I-V, 9 – 17 val.
sgenergy.lt vienašališkai turi teisę iš klientui grąžinamos sumos išskaičiuoti suteiktą papildomos nuolaidos sumą, jei klientas pasinaudojo papildoma pasiūlymo nuolaida ir vėliau atšaukė (grąžino) bent vieną kokybišką prekę iš pasiūlymo, kuriam buvo pritaikyta nuolaida.
Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, pardavėjas įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Civilinio kodekso ir Mažmeninės prekybos taisyklių nuostatomis.
Jei per garantijos terminą kliento įsigyta netinkamos kokybės prekė pakeičiama nauja tinkamos kokybės preke, pakeistajai taikomas likęs garantijos terminas, t.y. garantinis terminas nepratęsiamas.

DĖL PRAŠYMŲ VALSTYBINEI VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBAI

Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.
Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/